Trade Co-operative University of Molodva

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Program
Print

Conference Schedule / Orarul Conferinţei

Friday, June 21, 2013 / Vineri, 21 Iunie 2013

1215 – 1300

Registration  / Înregistrarea  participanţilor

TCUM Hall

Hol UCCM

1300– 1530

Welcome speach / Cuvânt de salut
Plenary session / Sesiunea plenară

Senate Hall
Sala Senatului

1530 – 1600

Coffee break / Pauză de cafea

1600 –1800

Parallel sessions / Sesiuni paralele

S 1.

The cooperative model: opportunities in the context of contemporary evolutions /

Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane

S 2.

Consolidation strategies of organizational competitive-ness /

Strategii de consolidare a competitivităţii organizaţionale

S 3.

Security and diversity of consumption - important factors of the quality of life /

Securitatea şi diversitatea consumului – factori importanţi ai calităţii vieţii

S 4.

Research and innovation in the support of sustainable development /

Cercetarea şi inovarea în suportul dezvoltării durabile

S 5.

Interdisci-plinary education, research and cooperation in the knowledge society /

Învăţământul inter-disciplinar, cercetarea şi cooperarea în societatea cunoaşterii

Saturday, June 22, 2013  / Sâmbătă, 22 Iunie 2013

900 – 1200

Parallel sessions / Sesiuni paralele

Workshops / Ateliere

900–1030

 

University scientific projects as support of modern academic research and development: experiences, assessments, perspectives/
Proiectele universitare – suport a cercetării şi dezvoltării academice moderne: experienţe, aprecieri,  perspective
Senate Hall
Sala Senatului

1030–1200

Academic mobility – materialization of international cooperation within the framework of the Bologna process /
Mobilitatea academică – materializarea cooperării internaționale în cadrul Procesului Bologna
Senate Hall
Sala Senatului

1200–1400

Lunch break / Pauză de prânz

TCUM / UCCM

1400–1500

Academic book presentation, published in the acad.year 2012-2013 /
Prezentare de carte academică, editată în a.u.2012-2013
Senate Hall
Sala Senatului

1500–1530

Summarizing session / Sesiunea de totalizare

Senate Hall
Sala Senatului

1530–1600

Coffee break / Pauză de cafea

1600–1800

Activities dedicated to the 20th anniversary year of the TCUM /
Activităţi consacrate aniversării de XX de ani ai UCCM
TCUM
UCCM


Languages of communication at the Conference - Romanian, English, Russian /

Limbile de lucru la Conferinţă - română, engleză, rusă

FRIDAY, June 21, 2013 / Vineri, 21 iunie 2013

1215 – 1300 Registration / Înregistrare

1300 – 1530 PLENARY SESSION / SESIUNEA PLENARĂ Moderator: Larisa Şavga

Welcome speach / Cuvânt de salut

 • Larisa Şavga, President of /the Organizing Committee, Trade Cooperative University of Moldova, Rector / Preşedinte Comitet Organizatoric, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Rector
 • Veaceslav Ceric, Central of Consumer Cooperatives from Moldova, Vice-chairman / Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova, Vice- preşedinte
 • Tatiana Gherştega, The Ministry of Education of the Republic of Moldova, main specialist / Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova,  specialist principal
 • Alexandru Stratan, Academy of Sciences of Moldova, National Institute of Economic Research, Director / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Director

 

Plenary presentation / Prezentări în plen

 

 • ŞAVGA Larisa, PhD, prof., Trade Co-operative Universeity of Moldova,

„UCCM – 20 de ani de ascensiune”
„TCUM – 20 years of ascension”

 • STRATAN Alexandru, PhD, prof., ROJCO Anatolie, PhD, FALA Alexandru, National Institute of Economic Research, Republic of Moldova

”Perspectivele şi provocările pe termen mediu pentru procesul creşterii economice în Republica Moldova”
Prospects and challenges for the medium-term economic growth in Moldova”

 • ТАRАSОVA Тatiana, PhD, prof., University of Economics and Law of Consumer Cooperation, Belgorod, Russia

”Кооперация России:  cовременное состояние и перспективы развития”
” Russian Cooperation: current state and prospects of development”

 • APOPII Victor, PhD, prof., Academy of Commerce from Lvov, Ukraine

Проблемы формирования кооперативного сектора национальной экономики"
“The problems of formation of the cooperative sector of the national economy"

 • PLAZIBIT Boze, PhD, college prof., University of Split, Croatia

”Cooperation with economy – a key to affirmation and development of professional studies”
"Cooperarea cu economia – cheie pentru firmarea şi dezvoltarea studiilor profesionale"

 • GONCEARENKO Vladislav, PhD, prof.,University of Economics and Trade of Consumer Cooperation, Poltava, Ukraine

Кредитная кооперация в национальных экономических системах"
"Credit Cooperatives in national economic systems"

 • KAPSHTYK Alexander, PhD, prof., The Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives, Gomel, Belarussia

Современное состояние и пути развития потребительской кооперации Республики Беларусь»
"Current status and the development of consumer cooperation of Belarus"

 • MUNTEANU Ştefan, PhD, prof., University „George Bacovia”, Bacău, România

”Contribuţiile lui Mihai Eminescu la dezvoltarea filosofiei şi dreptului: studiu interdisciplinar”
"Mihai Eminescu's contributions to the development of philosophy and law: interdisciplinary study"

 • TROFIMOV Victoria, PhD, prof., Trade Cooperative University of Moldova

”Învăţământul cooperatist în cadrul tendinţelor mondiale  de organizare a şcolii superioare”
"Cooperative education in the global trends of higher school organization"

 

In the plenary session – 20 minutes for a Presentation /

În şedinţa plenară – 20 minute pentru o prezentare

Discussions / Discuţii

 

1530 – 1600 Coffee break / Pauză de cafea

1600 – 1800 PARALLEL SESSIONS / SESIUNI PARALELE

 • The cooperative model: opportunities in the context of contemporary evolutions

Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane
Moderators: Graur Elena (UCCM), Tatiana Tarasova (University of Belgorod)

 • Consolidation strategies of organizational competitiveness

Strategii de consolidare a competitivităţii organizaţionale
Moderators: Claudia Melinte (UCCM), Ramona Florea (University of Bacau)

 • Security and diversity of consumption - important factors of the quality of life

Securitatea şi diversitatea consumului – factori importanţi ai calităţii vieţii
Moderators: Tudor Maleca (UCCM), Victor Apopii (University of Lvov)

 • Research and innovation in the support of sustainable development /

Cercetarea şi inovarea în suportul dezvoltării durabile
Moderators: Elena Fuior (UCCM), Andreia Melnic (University of Bacau)

 • Interdisciplinary education, research and cooperation in the knowledge society

Învăţământul interdisciplinar, cercetarea şi cooperarea în societatea cunoaşterii
Moderators: Simion Musteaţă (UCCM), Radu Bilba (University of Bacau)

 

SATURDAY, June 22, 2013 / SÂMBĂTĂ, 22, Iunie 2013

900 – 1200 PARALLEL SESSIONS / SECŢIUNI PARALELE

900 – 1200 WORKSHOPS / lucru în Ateliere

900–1030

University scientific projects as support of modern academic research and development: experiences, assessments, perspectives/
Proiectele universitare – suport al cercetării și dezvoltării academice moderne: experienţe, aprecieri, perspective
Moderator: Larisa Şavga (TCUM)

Senate Hall

Sala Senatului

1030–1200

Academic mobility – materialization of international cooperation within the framework of the Bologna process /
Mobilitatea academică – materializarea cooperării internaționale în cadrul Procesului Bologna
Moderators: Victoria Trofimov (TCUM), Viorica Macovei (USMF), Nicoleta Botez (Romania), Silvana Kosanovici (Croatia), Tatiana Tarasova (Russia)

Senate Hall
Sala Senatului

1200–1400

Lunch break / Pauză de prânz

1400–1500

Academic book presentation, published in the acad.year 2012-2013
Prezentare de carte academică, editată în a.u.2012-2013
Moderator: Raisa Şveţ (TCUM)

Senate Hall
Sala Senatului

1500–1530

Summarizing session / Sesiunea de totalizare
Moderator: Larisa Șavga (TCUM)

Senate Hall
Sala Senatului

1530–1600

Coffee break / Pauză de cafea

1600  - 1800

Activities dedicated to the anniversary “TCUM – 20 years of ascension”
Activităţi consacrate aniversării „UCCM – 20 de ani  de ascensiune”

 
There are no translations available.